Växthus

Vi har satt upp ett enklare litet bågväxthus som är ungefär 30 kvadratmeter stort.
Växthuset används för att dra upp främst vitkålsplantor för utplantering på frilandet.
Vi drar fram ca 4000 vitkålsplantor per år.
Under resterande växtsäsong produceras rädisor, tomat, zuccini mm. som säljs mestadels i gårdsbutiken.


Frilandsodlingen

Stora delar av markerna som vi arrenderar i Dingle är väl lämpade för grönsaksodling.
När vi övertog markerna på Dingle hade vi inte funderat på grönsaksodling men tack vare samarbete som vi fått med Munkedals kommuns köksenhet och jobbcentrum (AME) så tog vi chansen att försöka oss på att komplettera vår verksamhet med ett ben till att stå på.
Vi odlar i huvudsak potatis, vitkål, rödbetor och majs som mestadels säljs på kontrakt till Munkedals kommun.
Vi har också odlat morötter, zucccini, kålrot, kålrabbi, broccoli, jordärtskocka, bondbönor, sojabönor och solroser med blandad framgång och arbetar ständigt på att förbättra och införskaffa specialmaskiner som kan underlätta producerandet av mer grönsaker.
Marken förbereds med bäddläggare eller jordfräs och sådd sker med frö eller skolade plantor av KRAV-godkända sorter.
Mycket av rensning måste göras för hand men då det är möjligt används maskinell teknik för att underlätta arbetet.
Potatis tas upp med maskin men i stort sett alla andra grödor skördas för hand.

Gröna gruppen

Gröna Gruppen i Munkedals kommun är ett samarbete i hela värdekedjan, från planering av vad som ska odlas utifrån önskemål och behov, till hur förskolan vill använda grönsaker i pedagogiken.

Alla inblandade har sina respektive verksamheter förlagda på området som man kallar Utvecklingscentrum Munkedal.

Samverkansgruppen består av kommunens kostenhet, arbetsmarknadsenheten, Naturbruksgymnasiet samt Dingle lantbruk AB.

Samarbetet har lett till ökad mängd ekologisk och närproducerad mat i kommunens förskolor, skolor och äldreboende och samtidigt väckt intresset för mat och lantbruk.

Samarbetet med arbetsmarknadsenheten ger dessutom personer utanför arbetsmarknaden meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenhet.

Gröna gruppen har blivit nominerad och uttagen som topp tre av Arla Guldko för priset Årets Guldstjärna 2020.

Förskolebarn, skolbarn och våra äldre kan äta rotfrukter och grönsaker som odlas i deras närhet.

Förskolebarn kan när som helst under odlingssäsong besöka grönsaksodlingarna tillsammans med måltidspedagog för att lära sig mer och få plocka och smaka olika grönsaker på plats.

Dingle Lantbruks tanke när vi startade vår verksamhet i Dingle var att samarbeta med andra aktörer som finns på Utvecklingscentrum Munkedal.

Kostenheten visade stort intresse av att köpa lokalt producerade grönsaker till de kommunala köken.

Vi ville öka andelen närproducerat och samtidigt få de som äter maten att bli mer delaktiga.

Ett mål är att generera fler jobb på orten genom att utveckla fler produkter genom t ex inläggning och konservering.

Dingle lantbruk har avtal om att leverera ekologiska grönsaker till kommunens 13 kök en gång i veckan. Kommunen hämtar själv grönsakerna på gården.

Våra grönsaker

Morot

Rödbetor

Kålrot

Rädisor

Zuccini

Solros

Broccoli