Gårdens dikoproduktion

Vi bedriver ekologisk KRAV godkänd dikoproduktion.
De flesta djuren är av rasen Herford.
Djuren äter enbart vall foder (ensilage) som producerats på gården.
Djuren betar ungefär sju månader om året och går resterande del av året på lösdrift i moderna stallar.
Djuren har alltid fri tillgång på ensilage, salt och mineraler.
De flesta kvig och tjurkalvar säljs till andra uppfödare för vidare uppfödning.
De djur som slaktas säljs till Kaprifolkött som naturbeteskött.
Vi säljer även köttlådor direkt till konsument och då slaktas och styckas djuren
på Varekils slakteri.
-Vi brukar säga att vi producerar “ växtbaserat kött på riktigt”

Gårdens fårproduktion

Våra får är av rasen Värmländska skogsfår.
Vi har ett tjugotal tackor som bara används för att hålla vissa svårskötta marker betade för att främja mångfalden där.
Fåren äter enbart vall foder (ensilage) som producerats på gården och har även dom tillgång till salt och mineraler.
Vi klipper våra får två gånger per år och en stor del av ullen ges till Arbetsmarknadsenhetens jobbcentrum som använder den till allt från ogräshämmare i deras odlingar till att ingå i diverse hantverk.
Fårproduktionen är naturligtvis också KRAV certifierad.
Fåren har också en stor roll som ogräshämmare då dessa älskar ogräset skräppa som ofta finns där kor betar.


Gårdens vallproduktion

Vi producerar ca 800 ton med ensilage (konserverat gräs) per säsong.
All vall är KRAV certifierad.
Vi odlar 70 – 80 hektar vall per år.
Vi sår oftast in nytt vallfrö tillsammans med spannmålsodlingen.
Vallarna sås om ungefär efter 3-5 års skördar.
Vi använder vallfrö som innehåller mycket vit och rödklöver samt ….

Gårdens spannmålsproduktion

Vi producerar ca 100-150 ton spannmål och baljväxter per år
All spannmål och baljväxtodling är KRAV certifierad.
Vi odlar 40-60 hektar spannmål/baljväxter per år.
Vi brukar odla främst havre, vete och åkerbönor.
Efter sådd brukar vi försöka att hinna med tre ogräsharvningar för att minimera ogräsuppkomst i spannmålen.
Vi tröskar allt själva med vår tröska en New Holland TC 54
Den spannmål vi inte säljer direkt vid skörd torkar vi i gårdstorken som värms upp med träflis.