MÄLAREN MINIRENINGSVERK

Vi är återförsäljare för det helt kemikaliefria avloppsreningssystemet MÄLAREN som är annpassad för allt från enfamiljsvillor till större anläggningar med flera gemensamma användare. Vi hjälper dig med allt från ansökan hos din kommun samt montering och installation till service av ditt minireningsverk.

 Läs mer på www.reningsverketmalaren.com


Våra olika reningsverk